Algemene voorwaarden Escaperoom Barneveld

Bedankt dat u kiest voor een van onze leuke escaperooms / kinderfeestjes! Om boekingen, reserveringen, eventuele annuleringen en de escaperoom deelname goed te laten verlopen hebben wij een aantal regels.

Reserveringen

 1. Reserveren kan alleen online via onze site (24/7). U kunt via de pagina FAQ de meest gestelde vragen bekijken. Als u er dan nog niet uitkomt kunt u ons bij voorkeur per email bereiken. Telefonisch graag alleen tijdens kantooruren.
 2. Na het reserveren van een escape room ontvangt u een bevestiging per email. Het is mogelijk dat deze in de ongewenste email terecht komt. Check dus even de spam box.
 3. Reserveren gaat op basis van beschikbaarheid volgens de online agenda. Wij geven geen vrijblijvende opties op datums.
 4. U kunt direct online betalen bij de boeking met i deal (voorkeur) of betalen per credit card.
 5. Met minder personen dan 6 komen mag maar u betaalt wel altijd het minimum bedrag per groep. Als een ouder mee wil met de groep dient deze ook het deelnametarief te betalen.
 6. U dient 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien u te laat komt dan kan het zijn dat wij de uitleg moeten inkorten, geen chips/limonade aan het eind kunnen geven of in het ergste geval uw deelname niet door kunt gaan omdat er een nieuwe groep na u wel op tijd is gekomen. In dat laatste geval krijgt u 50% van de kosten retour. Graag ook niet eerder komen omdat anders de kinderen te lang moeten wachten voordat ze aan de beurt zijn.

Deelname

 1. Wij hebben de escape rooms gemaakt voor kinderen tussen 8 en 14 jaar. Ouders / begeleiders mogen mee maar het is niet bedoeling dat zij als eerste de games en puzzels gaan oplossen. Gezinnen met jongere kinderen kunnen mee mits er ook kinderen bij zijn die ouder zijn dan 8 jaar en er minstens 1 volwassene meegaat.
 2. Deelname aan de escape rooms geschiedt op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de escape rooms.
 3. Ouders / begeleiders zijn verplicht in het pand te blijven tijdens de escape room. Bij calamiteiten en kwetsuren blijven zij eerste verantwoordelijke.
 4. Als onderdelen van de escape room moedwillig worden vernield door deelnemers dan berekenen wij de herstel- en vervangingskosten door.
 5. Als een deelnemer zich misdraagt en na uitdrukkelijke waarschuwingen van de begeleider zich blijft misdragen dan wordt de deelnemer verwijderd uit de escaperoom. De deelnemer krijgt dan geen compensatie of geld terug.
 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor weggeraakte, kapotte of gestolen privé eigendommen. Deelnemers en ouders / begeleiders blijven verantwoordelijk voor de eigen spullen tijdens de deelname aan de escaperoom.

Veiligheid

 1. (Brand)veiligheid vinden wij heel belangrijk daarom zijn er diverse brandhaspels en brandblussers aanwezig en is er een duidelijke vluchtroute aangegeven door verlichting.
 2. Jaarlijks wordt de vluchtroute, brandblussers en verlichting gecheckt door een gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf.
 3. Daarnaast gaat er altijd een begeleider van ons mee met de groepen voor de veiligheid en worden de groepen niet helemaal opgesloten want de deuren waar ze doorheen gaan blijven daarna van het slot af.

Annuleringen

 1. Annuleren / overboekingen / verplaatsing van datums is kosteloos tot 72 uur voor de afspraak. U ontvangt bij annuleringen dan een creditfactuur per email en het volledig bedrag wordt teruggeboekt op uw rekening binnen 21 dagen na factuurdatum.
 2. Bij een annulering / overboeking / verplaatsing tussen 72 en 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. U ontvangt dan een creditfactuur per email en het restant wordt teruggeboekt op uw rekening binnen 21 dagen na factuurdatum.
 3. Als u niet komt opdagen/ pas annuleert / wilt overboeken 24 uur voor de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U heeft geen recht dan op compensatie of terugbetalingen.
 4. Annuleren kan alleen schriftelijk via de email info@escaperoombarneveld.nl.

Overige bepalingen

 1. Foto’s maken of filmen in de escaperoom is verboden. Na de escaperoom mag er een foto van de groep in de ontvangstruimte worden gemaakt.
 2. Er wordt standaard een foto van de groep door ons gemaakt die gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden zoals plaatsing op Facebook. Wenst u dat niet dan kan u dat vooraf kenbaar maken.
 3. Zorg dat je vooraf naar het toilet bent geweest, want tijdens deelname aan de escaperoom is dit niet mogelijk. We hebben natuurlijk een toilet zodat je vooraf nog naar het toilet kunt.
 4. Deelnemers mogen geen informatie betreffende de ruimte (codes, hints, puzzels e.d.) vrijgeven aan derden via openbare bronnen.
 5. Eigen consumpties meebrengen is niet toegestaan. Bij online boeking kunt u snacks, frisdrank, ijs en taarten bij ons bestellen.
 6. Ouders / begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van allergieën e.d. van deelnemers. Onze snacks en drinken kunnen vetten, suikers en (sporen van) allergische stoffen bevatten. Wij kunnen niet ons aanbod aan eten & drinken aanpassen aan de diverse allergieën. Speciaal eten of drinken kunt u dan wel zelf meebrengen en is toegestaan indien vooraf bij ons gemeld.  Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het nuttigen van ons eten & drinken in verband met allergieën en ziektes.

Uitgebreide algemene voorwaarden en privacy policy

 1. Naast deze bijzondere bepalingen zijn onze algemene voorwaarden van moederorganisatie NAWplus Direct Marketing Diensten onverkort van toepassing. Een exemplaar kunt u hier inzien.
 2. De privacy policy van onze moederorganisatie is van toepassing. Deze kunt u hier inzien. Evenals de disclaimer die hier in te zien valt.